โบรกเกอร์ประกันภัย

โบรกเกอร์ประกันภัย

โบรกเกอร์ประกันภัย     ตัวแทน คือ บุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันภัยรถยนต์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันภัยเพราะฉะนั้นพนักงานของบริษัทประกันภัยจะสามารถเสนอขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นต้นสังกัดเท่านั้น     นายหน้า คือ...