ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง แตกต่างกันอย่างไรเข้าใจง่ายแค่ 5 นาที

ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง แตกต่างกันอย่างไรเข้าใจง่ายแค่ 5 นาที

ซื้อประกันภัยรถยนต์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกการซ่อมรถโดยมีอยู่ 2 ประเภท 1. ซ่อมอู่ 2. ซ่อมห้าง ซึ่งผู้ทำประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกได้ว่าจะทำการซ่อมแบบไหนโดยวันนี้จะพูดถึงความแตกต่างของการซ่อมอู่...