ค่าสินไหมทดเเทน กับ สิทธิที่คุณจะได้รับ

ค่าสินไหมทดเเทน กับ สิทธิที่คุณจะได้รับ

ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน หรือ บางคนอาจจะเรียกว่า ค่าทำขวัญ โดยที่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ที่ประสบภัยในนามผู้ทำประกันภัย...