ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การที่เจ้าของรถเต็มใจที่จะประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวเองด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลตัวรถ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่...