พรบ รถยนต์ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

พรบ รถยนต์ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ทำไมต้องทำด้วยเมื่อเรามีประกันภัยภาคสมัครใจ(ประกันภัยภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+,2,3,3+) อยู่แล้วทำไมถึงต้องมีประกันภัยภาคบังคับด้วยและหลายคนก็คิดว่า ถ้าไม่ทำจะได้ไหมและทำเสียค่าใช้จ่ายแพงไหม ซึ่งคิดว่าคงเป็นคำถามยอดฮิตเลยละ...