เจ้าพระยาประกันภัย | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าพระยาประกันภัย | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าพระยาประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 และได้ลงทุนจดทะเบียนมากกว่า 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ที่ตั้งสำนักงาน 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตครองเตย กรุงเทพมหานคร 10110...
ทิพยประกันภัย | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย บริษัท ทิพยะประกันภัย ได้เดินหน้าสร้างแบรนด์ เพื่อส้รางการจดจำได้ให้ง่ายมากขึ้น จึงได้สร้างงแบรนด์และได้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ “หนุมานทิพย์” เป็นตัวที่สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และสื่อถึงมิตรภาพที่ดี โดยมีคาเร็กเตอร์ของ หนุมานตัวนี้ คือ เทพที่ไม่มีวันตาย...
เมืองไทยประกันภัย | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เมืองไทยประกันภัย | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เกิดจากควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังการทำธุรกิจประกันวินาศภัย...
เทเวศประกันภัย | บริษัท เทเวศประกันภัยรถยนต์ จำกัด (มหาชน) ดีไหม pantip

เทเวศประกันภัย | บริษัท เทเวศประกันภัยรถยนต์ จำกัด (มหาชน) ดีไหม pantip

เทเวศประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี โดย บริษัท เทเวศประกันภัย นั้นเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย   ปัจจุบัน บริษัท เทเวศประกันภัย...