บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)เมืองไทยประกันภัย

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เกิดจากควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังการทำธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเพิ่มความแข่งแกร่งและศักยภาพในการทำธุรกิจ ประกันวินาศภัย และเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการ

เมืองไทยประกันภัย

มีการพัฒนาการดำเนินงานที่ดีอย่างเสมอมา ซึ่งมีความตั้งใจในการดำเนินงานและเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท “ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” บริษัท เมื่องไทยประกันภัย ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีจริยธรรม ซื้อสัตย์ สุจริต ทำให้ชื่อเสียงของประกันรถยนต์เมืองไทยนั้นเป็นที่รู้จักันอย่างดี และได้รับความไว้ว่างใจ มีความน่าเชื่อถือจากาธารณชนทั่วไป

เมืองไทยประกันภัย ต่อประกันรถยนต์

สามารถติดต่อได้ทันทีตลอด 24 ซ.ม ลูกค้าสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ทันทีรู้ราคาการทำประกันภัยรถยนต์สุดประหยัด ซื้อประกันภัยรถยนต์ได้ทันทีโดยผ่านช่องทางประกันออนไลน์

 ทำประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

ปัจจุบันมี บริษัทประกันภัยรถยนต์ จำนวนมากจึงทำให้ลูกค้าหลายๆท่าน อาจจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยไม่ถูก ว่าจะซื้อประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดีวันนี้เราพร้อมช่วยคุณทำให้เลือกบริษัทได้ง่ายขึ้น

จะต้องรู้ที่มาของบริษัทที่เราจะเลือกซื้อก่อน อย่างเช่น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จะต้องรู้ว่าประวัติมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน และสิ่งที่สำคัญที่รองมาลงมาก็คือ การตรวจสอบโบรกเกอร์หรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ขายประกันว่าคนที่ขาย “ประกันรถ”มีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่ ในการตัดสินใจซื้อ การทำประกันรถยนต์ ในแต่ละครั้งนั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนั้นก็คือ การคำนวนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของหลายๆบริษัทประกันภัย เพื่อที่จะเลือก PACKAGEที่ให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุดและได้ราคาเบี้ยที่ถูกลงอีกด้วย

เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักใหญ่ ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุด เมืองไทยประกันภัย จำกัดมหาชน