ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

บทความรถยนต์ คุณภาพ สามารถอ่านได้อย่าง ง่ายดาย

เบี้ยประกัน…เรื่องที่เจ้าของรถจะต้องเรียนรู้

เมื่อซื้อประกันภัยก็ต้องจ่ายเบี้ยประกัน หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า ค่า ประกันรถยนต์   หลายคนคงจะเข้าใจกับคำนี้  แต่ก็เชื้อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะมือใหม่ที่พึ่งจะเป็นเจ้าของรถหรือกำลังจะต่อประกัน  ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของเบี้ยประกันไปพร้อมกัน

เบี้ยประกัน  หมายถึง เงินที่ผู้ซื้อหรือเอาประกันจะต้องทำการจ่ายให้กับทางบริษัทประกันรถ   โดยจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประกันที่ทางผู้ขับรถเป็นคนเลือกซื้อ  อย่างเช่น เลือกซื้อประกันรถชั้น 1 อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในราคาที่สูงมากกว่าประกันชั้น 4  เป็นต้น

นอกจากนี้ในเรื่องของค่าเบี้ยประกันรถในแต่ละจังหวัดยังมีค่าไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี   ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าพื้นที่ในต่างจังหวัด   ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวในส่วนนี้เองที่ส่งผลทำให้เบี้ยประกันมีราคาที่เพิ่มมากขึ้น  โดยรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนของต่างจังหวัดจะได้รับส่วนลดของเบี้ยประกัน ที่เพิ่มขึ้น โดยจะได้รับส่วนด้วยการพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้งานของรถ

และในส่วนนี้เองที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันลดลง  แต่จะลดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบริษัท  เพราะทางบริษัทจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง  แต่อย่างไรก็ดีจะต้องมีการผ่านการเห็นชอบอย่างเป็นทางการจาก สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก่อนเสมอ

เมื่อรู้จักเบี้ยปะกันไปแล้ว  ก็มารู้จักในส่วนของทุนประกันภัยบ้าง  ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่ทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายให้กับเจ้าของรถ  เมื่อรถนั้นเกิดการสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง   ซึ่งไม่สามารถที่จะนำกลับมาขับขี่ได้   โดยจำนวนเงินทุนประกันนั้นจะขึ้นอยู่กับร่างสัญญาที่ทางผู้เลือกซื้อ  แล้วได้ตัดสินใจซื้อและ เลือกระหว่างการทำสัญญานั่นเอง

แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจและเกิดความสับสนระหว่างศัพท์สองคำนี้  ดังนั้นหลังจานี้ก็ทำความใจเสียใหม่เกี่ยวกับ คำว่า “เบี้ยประกัน” และ “ ทุนประกัน ”  โดยคำว่า “เบี้ยประกัน” หมายถึง เงินที่เราจะต้องทำการจ่ายให้กับทางบริษัทประกันรถ   ส่วน  ทุนประกัน  ก็หมายถึง  จำนวนเงินทั้งหมดที่ทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายให้กับเจ้าของรถ 

เมื่อรถนั้นเกิดการสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง   ซึ่งไม่สามารถที่จะนำกลับมาขับขี่ได้    เพราะหากไม่ทำความเข้าใจหรือศึกษาก่อนการตัดสินใจในการซื้อประกันรถต่างๆที่ในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากให้เลือก  ซึ่งหลังจากที่ติดสินใจซื้อแล้วอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามาภายหลังได้

นอกจากนี้แล้วก่อนที่จะติดสินใจทำการซื้อประกันภัยชนิดต่างๆนั้นจะต้องพยายามหาข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ในเรื่องของการให้บริการหลังการขาย เรื่องของจำนวนเบี้ยประกันที่จะต้องทำการจ่ายในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ยังรวมไปจนถึงสิทธิประโยชน์สำคัญต่างๆ อย่างเช่น ทุนประกันที่จะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนรถไม่สามารถใช้งานต่อได้ หรือค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  เมื่อรถของเราได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนี้แล้วการอ่านกรมธรรม์หรือศึกษาประกันก่อนการติดสินใจเลือกซื้อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อว่าจะสามารถช่วยทำให้เราได้ประกันที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการ

www.easyinsure.co.th