หน้าฝนนี้ต้องดูรถให้ดี

   หน้าฝนนี้ดูให้ดี รถคุณมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้าง
ตอนนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ช่วง หน้าฝน อย่างเต็มตัวแล้ว อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก ดังนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็ควรต้องเตรียมตัวเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะยานพาหนะอย่างรถยนต์ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆของรถเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องหมั่นสังเกต และเปลี่ยนเมื่อเห็นว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนี้

 

ยางปัดน้ำฝน

อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝน จะช่วยในการมองเห็นเมื่อขับขี่รถยนต์ในขณะที่ฝนตก เมื่อฝนตกหนักใบปัดน้ำฝนจะมีส่วนที่เป็นยางจะเสียดสีไปกับกระจกเมื่อปัดน้ำฝนออกจากกระจกหน้ารถ หากยางปัดน้ำฝนที่ใช้ระยะนาน จะทำให้เสื่อมลงได้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการมีเสียงดังมากขณะที่ใช้งาน การที่จอดรถตากแดดเป็นระยะเวลานานก็ทำให้ยางปัดน้ำฝนเสื่อมลงได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นควรตรวจเช็คให้ดี ถ้ามีสภาพที่แข็งแห้งกรอบและแตก ก็ควรเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนทันที

เบรค

การที่ขับขี่รถในช่วงหน้าฝนแล้วแตะเบรกเพื่อลดความเร็วของรถยนต์ ในขณะที่ฝนตกประสิทธิภาพของการทำงานของเบรคจะลดลงกว่าช่วงที่ฝนไม่ตก ฉะนั้นควรตรวจเช็คการทำงานของเบรครถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยอาจจะสังเกตจากการสึกหรอของผ้าเบรคที่ล้อได้เลย

ยางรถยนต์

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องหมั่นสังเกตให้ดี เพราะเป็นสิ่งที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนตลอดเวลา ผู้ขับขี่จะต้องตรวจเช็คยางอย่างสม่ำเสมอ ยางที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีความหนาของหน้ายางที่เหมาะสม ยางจะเกิดการสึกหรออยู่เรื่อยๆระหว่างที่ใช้งานจนถึงการหมดประสิทธิภาพของยางรถยนต์แล้วควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ หากยังฝืนใช้ทั้งที่ถึงกำหนดต้องเปลี่ยน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ตลอดเวลา โดยฉะเพราะช่วงหน้าฝนถนนจะมีความลื่นมากกว่าปกติ หากยางรถยนต์หรือดอกยางมีความสึกหรอจะทำให้ยางรถยนต์ไม่ยึดเกาะกับถนนจะทำให้เบรคไม่อยู่นั้นเอง

 

ในช่วง หน้าฝน นี้ควรตรวจเช็คและอุปกรณ์ต่างๆให้ดีหากพบว่ามีการชำรุดเสียหายหรือเกิดการสึกหรอ ควรรีบนำไปซ่อมทันที หากคุณฝืนใช้งานไปทั้งที่รู้ว่าอุปกรณ์เสื่อมและสึกหรอแล้วนั้นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ตลอดเวลานั้นเอง