ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย เป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองความปลอดภัยของทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้บริการ เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยหรือต้องการเพิ่มการป้องกัน เพื่อให้มั่นใจในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้นั่นเอง สำหรับการทำประกันคุ้มครองสิ่งของที่เราได้กล่าวถึงทั้งหมดนั้น อยู่ในหมวดหมู่ของประกันวินาศภัยนั่นเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะของสิ่งที่ผู้ซื้อประกันต้องการให้คุ้มครองนั่นเอง

ประกันภัยรถยนต์

อันดับแรกของประกันวินาศภัย ซึ่งจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย เพราะแน่นอนว่า ยานพาหนะในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเดินทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การชดเชยเมื่อรถของคุณเสียหาย ทรัพย์สินภายในรถยนต์เสียหาย เป็นต้น

โดยคุณจะเห็นได้ว่าประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองเพียงสิ่งของหรือทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากมีส่วนใดของรถที่เสียหาย ทางบริษัทประกันก็จะประเมินเงินชดเชยตามสภาพของรถยนต์นั่นเอง ใครที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ ต้องทำประกันประเภทนี้ไว้เลย

ประกันอัคคีภัย

สำหรับการประกันทางด้านอัคคีภัย ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ การเกิดระเบิดต่าง ๆ หรืออุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากระบบไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องการทำประกันวินาศภัย สามารถช่วยให้คุณอุ่นใจได้! เนื่องจากการเกิดอัคคีภัย เป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมด้วยตนเองได้ เพียงแต่สามารถป้องกันได้เท่านั้น หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น แน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมา ก็คือ การสูญเสียทรัพย์สินอย่างบ้าน เงินสด หรือสิ่งมีค่าอื่น ๆ ไปด้วยนั่นเอง คุณจึงควรทำประกันคุ้มครองไว้ อย่ารอให้สายไป

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันวินาศภัยประเภทเบ็ดเตล็ตนั้น เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ที่ทำประกันได้ลดความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากที่มีอุบัติเหตุนั่นเอง ซึ่งมีความครอบคลุมหลากหลาย คุณสามารถทำประกันประเภทนี้ไว้ได้เช่นกัน

เพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีเหตุไม่คาดคิดนั่นเอง ตัวอย่างของประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยสิทธิครอบครองที่ดิน เป็นต้น เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้ว

การทำ ประกันวินาศภัย แต่ละประเภทนั้น สิ่งที่ผู้ทำประกันภัยควรนึกถึงก่อนที่จะทำ ก็คือ ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการทำประกันภัย เนื่องจากหากทำแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มกับเงินเบี้ยประกันที่คุณเสียไปให้บริษัทประกัน หรือทำประกันแล้วมีความเสี่ยงน้อยในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือไม่มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเลย ถึงแม้ว่าการไม่มีอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องดี แต่ก็ทำให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ก่อนทำประกัน ไตร่ตรองสักนิด แล้วจะช่วยให้ชีวิตของคุณปลอดภัยแบบไม่ต้องเสียเงินเปล่า!