เลือกประกันภัยรถยนต์ยังไงดี เป็นปัญหาของคนมีรถจริงๆและเป็นคำถามที่ทุกคนมักถามเสมอเมื่อจะซื้อประกันภัยรถยนต์หรือต่ออายุประกันรถ  การเลือกทำประกันภัยรถยนต์หลายคนคิดว่าจะเอาแต่ของถูกแล้วจะดีแต่ของถูกและดีก็มีข้อจัดกัดอยู่ดังนั้นเรามาฟังเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยภาคบังคับ                   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1                  

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+            

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+                 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

                                 

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คือ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รองมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ทำให้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีราคาเบี้ยที่ถูก เบี้ยถูกกว่าก็จริงแต่ความนิยมนั้นน้อยมากเพราะว่าความคุ้มครองที่ได้จากการทำประกันภัยรถยนต์นั้นเหมาะกับแค่บางกลุ่มเท่านั้น

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีความคุ้มครองอะไรบ้าง

ซ่อมเขา+ไม่ซ่อมเรา+ ไม่รวมสูญหายไฟไหม้

เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายค่าสินไหมให้กับคู่กรณี แต่ถ้ารถมีความเสียหายผู้ทำประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายการซ่อมรถเอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ทำยังไงดี รถไปขูดกับเสา ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะเคลมได้ไหม  จะตอบได้ว่าไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณี เช่น ชนเสาไฟฟ้า ชนฟุตบาท ชนรั้วบ้าน แต่เมื่อคุณอยากจะเคลมคุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายเอง ที่เคลมได้จะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้นที่สามารถเคลมได้ทุกกรณีแต่อาจจะมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก  (Excess) 1,000 ต่อครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แตกต่างจากชั้น 3+ อย่างไร

ประกันภัยรถยนต์สองตัวนี้มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูกกว่าแต่ความคุ้มครองที่ได้ก็จะลดลงไปด้วยแต่ความแตกต่างนี้และที่จะทำให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยได้ง่ายขึ้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3  ซ่อมเขา+ไม่ซ่อมเรา+ไม่รวมสูญหาย,ไฟไหม้  เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมให้กับทางคู่กรณีแต่รถของผู้ทำประกันภัยเองจะต้องจ่ายค่าซ่อมด้วยตัวเอง ส่วนที่สูญหาย ไฟไหม้ จะไม่อยู่ในเงื่อนในการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ซ่อมเขา+ซ่อมเรา+ไม่รวมสูญหาย,ไฟไหม้ เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดทางบริษัทประกันภัยจะเป็นจ่ายค่าสินไหมให้กับทางคู่กรณีและรถเราทางบริษัทประกันจะนำไปเคลมให้ ส่วนสูญหาย ไฟไหม้ จะไม่อยู่ในเงื่อนไงในการทำ       ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น  3   เหมาะกับใคร

การเลือกประกันภัยรถยนต์ต้องพิจารณาจากการขับขี่รถยนต์ของท่านก่อนว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไหม  สิ่งรอบตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุและงบประมาณในการเลือกจะทำประกันแต่ถ้าคุณจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เหมาะที่สุดก็จะรถจำพวก รถโดยสาร รถที่ใช้ในเชิงพาณิช เพราะรถจำพวกนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องการซ่อมบำรุง แต่ที่มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไว้เพื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมหรือค่าซ่อมบำรุงรถให้กับคู่กรณีรถได้เลย และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มรถที่ไม่ได้งานจอดไว้เฉยๆนานๆจะเอาออกมาขับบนท้องถนน กลุ่มที่ไม่เหมาะกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เลยจะเป็นกลุ่มรถประเภทนิติบุคคลเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองซึ่งไม่ดีแน่ๆจึงต้องมีเหตุผลมาก ๆ ในการเลือกประกันภัยเพราะคุณต้องใช้ประกันภัยตัวนี้ตลอด 1 ปีเลย แต่ถ้าคุณอยากประหยัดหรืออยากจ่ายเบี้ยน้อยลงคุณสามารถดูประกันภัยรถยนต์ตามบริษัทหน้าจะมีการโปรโมชั่นในแต่ละเดือน แต่ถ้าจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์จากนายหน้าควรเช็คประวัติบริษัทหรืออ่านใน PAN TIP มีข้อมูลบอกว่าบริษัทแต่ละที่เป็นอย่างไร

 การขับรถของคุณก่อน งบประมาณในการจ่ายค่าประกันภัย ศึกษาข้อมูลประเภทประกันภัยรถยนต์จะช่วยให้คุณสามารถเลือกประกันที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณอยากได้ประกันภัยที่เบี้ยไม่แพง คลิกที่นี่ได้เลย easyinsure