ประกันภัยภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การที่เจ้าของรถเต็มใจที่จะประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวเองด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลตัวรถ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ และบุคคลภายนอกรถที่ได้รับความเสียหายจากการอุบัติเหตุดังนั้นจึงมีประกันภัยภาคสมัครใจเข้ามาช่วยสนับสนุนในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

 

ประเภทของประกันภัยภาคสมัครใจ

มีความคุ้มครอง  5 ประเภท

 

                   ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยที่ได้รับความนิยมมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากและให้ความคุ้มครองครบแต่ความคุ้มครองครบนั้นก็ยอมมีค่าเบี้ยที่แพง แต่การทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1นั้นจะนิยมสำหรับผู้ที่ออกรถใหม่ รถป้ายแดง เมื่อเกิดเหตุสามารถนำรถเข้าเคลมได้เลย  เช่น รถชนฟุตบาท  รถชนเสาไฟฟ้า แต่การชนนั้นก็มีหลายกรณีที่อาจจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มเติม  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้  ประกันภัยรถยนต์1

 

                 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้นนี้ไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไรสาเหตุมาจากที่ค่าเบี้ยมีราคาแพงและความคุ้มครองที่ได้มานั้นไม่คุ้มกับราคาที่เสียไปจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมประกันภัยประเภทนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ขับ ผู้ที่ขับรถและเกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่คุ้มแน่นอนถ้าทำประกันภัยประเภทนี้ แต่จะเหมาะกับที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถละน้อยมากที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นั้น  ซ่อมเขา+ไม่ซ่อมเรา+ไฟไหม้+สูญหาย  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

 

               ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+  เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มค่ามากเลยที่เดียวเป็นความคุ้มครองจะใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ มีการเกิดอุบัติเหตุไม่บ่อยนัก ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 2 ซ่อมเขา+ ( ซ่อมเราในกรณี รถชนรถ เท่านั้น ) +ไฟไหม้+สูญหาย+คุ้มครองคนในรถ+คุ้มครองคู่กรณี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 

             ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่เหมาะกับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีเป็นประกันภัยที่เหมาะกับคนไม่ค่อยใช้รถจึงทำให้ค่าเบี้ยมีราคาที่ถูกแต่การคุ้มครองก็จะลดลงมา การคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3 ซ่อมเขา+ไม่ซ่อมเรา+สูญหาย+ไฟไหม้ สามารถอ่านเพิ่มเพิ่มได้ที่นี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 

            ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมเบี้ยประกันภัยราคาไม่แพงและมีความคุ้มครองที่คุ้มค่าแต่ความคุ้มครองจะไม่เท่ากับประกันภัยชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันภัยประเภทนี้จะเหมาะกับรถที่มีอายุการใช้งาน 5-15 ปีขึ้นไปและเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ สามารถแก้ไขสถานการณ์ล่วงจึงเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ซ่อมเขา+ซ่อมเรา(กรณีรถชนรถ)+รถชนรถ+ภัยธรรมชาติ+คุ้มครองคนในรถ+คุ้มครองคู่กรณี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

 

ตารางความคุ้มครองประกันภัยภาคสมัครใจ

 

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

1.เบี้ยประกันภัยพื้นฐานตามประเภทรถ     2.ลักษณะของกลุ่มรถ

3.ลักษณะการใช้งานรถ                       4.อายุของรถ

5.ขนาดรถยนต์                                  6.จำนวนเงินเอาประกันภัย

7.อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ                            8.อายุของผู้ขับ

การเลือกประกันภัยภาคสมัครใจให้ได้อย่างคุ้มค่า

1.เลือกจากอายุรถอายุรถยิ่งน้อยยิ่งควรทำประกันภัยรถยนต์ยิ่งมีมูลค่าการคุ้มครองมากแต่ค่าเบี้ยที่จ่ายก็จะสูงเช่นกัน

2.ความชำนาญของคนขับรถยิ่งขับนานยิ่งชำนาญเลือกประกันภัยที่ราคาถูกลงได้

3.เลือกจากพฤติกรรมการขับ ถ้าคุณมีลักษณะการขับรถที่แก้ไขเหตุการเฉพาะหน้าได้ (ก็จะส่งผลไปสู่ข้อ 2.)

ขับไกล  ขับบ่อย เท่ากับ ความเสี่ยงมาก

ขับใกล้  ขับน้อย เท่ากับ  ความเสี่ยงไม่ค่อยมี

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น   2  แบบ คือ

1.กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่จะเป็นคนไหนขับก็ได้ผู้ที่ทำประกันภัยได้ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ทำประกันภัย

2.กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่   เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันบุคคลธรรมที่ใช้รถส่วนบุคคลและสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ไม่เกิน 2 คน

ดังนั้นการจะทำ ประกันภัยภาคสมัครใจ ก็ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดรถให้เหมาะกับตัวผู้ขับขี่เพื่อความคลุมครองที่จะเหมาะสมกับตัวคุณ การใช้งานประกันภัยภาคสมัครใจได้อย่างคุ้มค่าสมราคา

ขอบคุณ  https://www.easyinsure.co.th/