ซื้อประกันภัยรถยนต์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกการซ่อมรถโดยมีอยู่ 2 ประเภท 1. ซ่อมอู่ 2. ซ่อมห้าง ซึ่งผู้ทำประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกได้ว่าจะทำการซ่อมแบบไหนโดยวันนี้จะพูดถึงความแตกต่างของการซ่อมอู่ ซ่อมห้างเพื่อให้คุณคนเข้าใจความแตกต่างและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิ?ธิภาพมากที่สุด

 

ซ่อมอู่

 คือ การซ่อมอู่กับศูนย์บริการที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยจะแยกออกเป็น 2 ประเภท 1. ซ่อมอู่นอกเครือข่ายของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุละแวกแถวนั้นไม่มีศูนย์บริการในเครือเราสามารถใช้ซ่อมอู่นอกเครือข่ายได้แต่การชำระเงินนั้นต้องสำรองเงินออกก่อนจึงจะเอาใบเสร็จมาเครมเงินจากบริษัทประกันภัยที่หลังอาจจะไม่ได้เงินเต็มจำนวน 2. ซ่อมอู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นอู่ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ให้มาตรฐานไว้โดยการชำระเงินไม่ต้องสำรองจ่าย

ข้อดี

1.การซ่อมอู่มีศูนย์บริการที่หลายหลาก ทั้งกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นที่

2.ซ่อมอู่มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราคาถูกกว่าซ่อมห้าง 

3.ราคาในการซ่อมอู่สามารถยืดหยุ่นได้ ต่อรองราคาง่ายกว่าศูนย์รถ (ซ่อมห้าง)

4.การซ่อมอู่ใช้เวลาน้อยกว่า ไม่ต้องรอคิวนาน

ข้อเสีย 

1.เกิดข้อผิดพลาดหลังการซ่อมอู่จะไม่รับผิดชอบ

2.การซ่อมอู่มีสิทธิมากที่จะโดนโกงอะไหล่ หรือเอาของเทียบมาใช้

3.การเลือกศูนย์ในการซ่อมอู่ ต้องหาร้านที่บริการดี แต่ก็หาบริการดียาก

4.การโกงเงินราคาอะไหล่ อาจจะคิดบวกเพิ่มจากราคาจริง

 

ซ่อมห้าง

คือ ซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์ ย่อ มาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นศูนย์บริการรถที่เราซื้อรถมานั้นเอง

ข้อดี 

1.อะไหล่หรือชิ้นส่วนรถของซ่อมห้างเป็นของแท้ มีอุปกรณ์ที่ครบครั้นในการซ่อมห้าง

2.ซ่อมห้างมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการควบคุมดูแลรถ

3.หลังการซ่อมห้างรถจะมีการตรวจมาตรฐานทุกครั้งหลังการซ่อม

4.ซ่อมห้างมีรับประกันหลังการซ่อมรถยนต์

ข้อเสีย

1.การรอคิวและเวลาในการซ่อมห้างใช้เวลานาน

2.มีศูนย์บริการในการซ่อมห้างน้อย 

3.ราคาในการซ่อมศูนย์หรือซ่อมห้างมีราคาสูงและไม่สามารถต่อรองราคาได้

สรุปแล้วการ ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่แค่คุณสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหน แต่ที่ชอบที่สุดของการซ่อมอู่ก็คือการที่จะทำให้สามารถลดค่าเบี้ยที่จ่ายต่อปีได้อีกทั้งระยะเวลาในการซ่อมอู่รถยังใช้เวลาน้อยอีกด้วย คุณสามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในการเลือกการซ่อมให้เหมาะกับคุณและงบประมาณในกระเป๋า แต่ส่วนที่ชอบของซ่อมห้าง คืออะไหล่แท้ และซ่อมตามมาตรฐานของซ่อมห้าง จึงเห็นได้ว่าทั้งซ่อมห้างและซ่อมอู่ก๋มีทั้งข้อดีและเสียเลือกที่คุณจะสามารถรับได้บทความดีๆจาก Woaiyn