ซื้อประกันภัยรถยนต์

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์หรือการต่อประกันภัยรถยนต์เป็นปัญหาใหญ่เลยที่เดียวสำหรับผู้มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับตัวเองหรือแม้กระทั้งการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้มีราคาที่ลดลง ดังนั้นการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์จึงจำเป็นมากที่จะต้องหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถทำได้จริงโดยมีดังนี้

1.เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับคุณ

การจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับตัวคุณและได้ความคุ้มค่า เริ่มจากการสังเกตจากพฤติกรรมการขับรถของคุณว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งรอบตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหายหรือไหม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืองบประมาณในการซื้อประกันภัยรถยนต์นั้นเอง

2.เริ่มเลือกจากการซ่อมอู่ – ห้าง

การซื้อประกันภัยรถยนต์หรือต่อประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทที่จะให้ต่อจะถามคุณเสมอว่าจะเลือกซ้อมอู่หรือซ้อมห้างและเลือกสถานที่ซ้อมนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เบี้ยประกันภัยลดลงแต่การซ้อมอู่และซ้อมห้างนั้นก็มีความแตกต่างกันคือ ซ้อมอู่จะเป็นการซ้อมกับร้านทั่วไปโดยได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์แต่การซ้อมอู่นั้นก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่การซ้อมอู่นั้นก็มีความเสี่ยงอีกเช่นกัน อาจจะมีสลับเปลี่ยนอะไหล่ปลอมได้ ควรระมัดไว้ให้ดีแต่เมื่อคุณจะเลือกการซ้อมอู่ควรหาร้านที่ใจไว้ได้หรืออาจอยู่แถวบ้านคุณเพื่อสะดวกก็การกำกับดูแลรถของคุณเอง  การซ้อมห้าง คือ การซ้อมกับศูนย์ที่คุณได้ซื้อรถกับศูนย์บริการนั้นแต่การซ้อมห้างนั้นก็มีราคาที่แพงกว่าซ้อมอู่แต่ก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่คือการใช้อะไหล่แท้ และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากำกับดูแลการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกับมาตรฐานของศูนย์บริการรถยนต์

3.การเปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกันภัย

การจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์คุณจะต้องหาข้อเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะได้ความคุ้มค่าและราคาเบี้ยก็ลดลงได้อีกด้วยดังนั้นการเปรียบเทียบประกันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยที่เดียวซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประกันภัยได้ง่ายขึ้น

4.การเลือกประกันภัยภาคสมัครใจ

ข้อนี้เป็นข้อสำคัญเลยที่เดียว ข้อนี้คุณจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับตัวคุณ โดยประกันภัยภาคสมัครใจ คือ เจ้าของรถเต็มใจที่จะประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวเองด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ตัวรถ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ และบุคคลภายนอกรถ ได้รับจากอุบัติเหตุ เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ , ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ 

4.1.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามารถเครมได้ทุกกรณี ให้ความคุ้มครองที่มากกว่าแต่เบี้ยประกันภัยมีราคาที่สูงในกรณี ซ่อมเขา+ซ่อมเรา+รถสูญหาย+ไฟไหม้+รถชนรถ+ชนแบบไม่มีคู่กรณี +โจรกรรม+ภัยธรรมชาติ+คุ้มครองคนในรถ+คุ้มครองคู่กรณี

 บทความที่เกี่ยว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

4.2.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2 ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักเพราะราคาเบี้ยค่อนข้างมีราคาสูงให้ความคุ้มครองที่ไม่คุ้มค่าเท่ากับประกันชั้นอื่นๆ จะคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + ไฟไหม้ + สูญหาย

 บทความที่เกี่ยว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

4.3.ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2+ 

    ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2+ ดีรองมาจากประกันภัยชั้นที่ 1 ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า เบี้ยมีราคามาสูง ให้ความคุ้มครองกรณี ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (ซ่อมเราในกรณี รถชนรถ เท่านั้น) + ไฟไหม้ + สูญหาย + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคู่กรณี 

 บทความที่เกี่ยว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
4.4.ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 3 
ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 3 เป็นประกันที่คุ้มครองเฉพาะบุคลภายนอกรถ ไม่รวมตัวผู้ทำประกันเช่น ขับรถชนรั้วบ้านทางบริษัทประกันจะคุ้มครองคู่กรณีแต่จะไม่คุ้มครองเรา ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้

 บทความที่เกี่ยว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
4.5.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+   จะให้ความคุ้มครองรถที่น้อยกว่า แต่ข้อดีคือราคาเบี้ยประกันภัยมีราคาที่ไม่สูงมาก จะคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ซ่อมเรา ( กรณีรถชนรถ ) + รถชนรถ+ ภัยธรรมชาติ + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคู่กรณี

 บทความที่เกี่ยว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

 

5.ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย

เมื่อคุณจะต่อประกันภัยรถยนต์หรือการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์คุณต้องศึกษาข้อมูลของบริษัท  ความน่าเชื่อเมื่อคุณได้คำตอบแล้วว่าจะซื้อประกันรถยนต์บริษัทที่ไหนดี ควรตรวจสอบความเชื่อถือจากเว็บไซต์ของนายหน้าเจ้านั้นว่าได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับแล้วส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)แล้วหรือยัง เพราะ คปภ.จะควบคุมดูแลให้นายหน้าทำตามกฎหมายการประกันภัยต่างๆ ตรงตามมาตรฐานที่เชื่อมั่นได้แน่นอน

ดังนั้นเมื่อคุณจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ควรจะสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เลือกประกันภัยได้เหมาะกับตัวเองการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ไม่ยากเลยถ้าคุณรู้จักพฤติกรรมการขับรถของคุณเองจะทำให้คุณเลือกประกันภัยได้ง่ายขึ้น 

แหล่งอ้างอิง

www.easyinsure.co.th