เมื่อคุณจะทำประกันภัยรถยนต์หรือต่อประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันจะให้คุณเลือกว่าคุณจะทำแบบ Excess ( เอ๊กเซส ) หรือ Deductible ( ดีดักทิเบิ้ล หรือ ดีดัก ) สองตัวนี้ก็คือค่าเสียหายส่วนแรกแต่มันแตกต่างกันนะสิ เป็นความต่างที่เล็กน้อยแต่ก็สร้างความคุ้มค่าอย่างมากเมื่อคุณเลือกค่าเสียหายส่วนแรกอย่างโดยวิเคราะห์จากการขับรถของคุณ อับดับแรกเรามาดูว่า ค่าเสียหายส่วนแรก ( Deductible ) คืออะไร

 

Deductible ( ดีดักทิเบิ้ล หรือ ดีดัก )                                                                                                                         

การจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก กำหนดโดยผู้ทำประกันภัยเองหรือตกลงกับบริษัทประกันภัยโดยมีผลกับผู้ทำประกันภัยแต่ละบุคคล ค่าเสียหายส่วนแรกนี้ จะแสดงที่หน้ากรมธรรม์ ข้างใต้ ทุนประกันรถยนต์สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท เป็นการจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยอย่าง สมัครใจ เพื่อที่จะทำให้เบี้ยลดลง การจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนั้นจะจ่ายก็ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด เช่น รถไปชนท้าย เบียดกับรถคันอื่น แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเลย ( ดีดักของแต่ละบริษัทมีการจ่ายแตกต่างกัน )  

 

** แต่การจะเลือก  Deductible ( ดีดักทีเบิ้ล หรือ ดีดัก ) คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณมีประสบการณ์ในการขับรถ เป็นคนกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขเหตุการณืเฉพาะหน้าได้ และขับรถอย่างระมัดระวัง

 

วัตถุประสงค์ของการทำ Deductible ( ดีดักทีเบิ้ล หรือ ดีดัก )

1.ทำให้ผู้ที่ประกันภัยรถยนต์มีความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ 

ตัวอย่าง ค่าเสียหายส่วนแรก

คุณจ่ายค่าประกันภัยปีละ 15,000 บาทแต่ปีนี้คุณจะต่อประกันภัยและเลือกที่จะทำดีดักและเลือกวงเงินไว้ที่ 3,000 บาท ปีนี้คุณจ่ายแค่ 12,000 บาท เท่ากับปีนี้คุณลดเบี้ยไป 3,000 บาท ทำให้คุณประหยัดในการจ่ายประกันภัยรถยนต์ไปเลยที่เดียว

กรณีที่1 เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเองเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับบริษัทประกันภัย อู่หรือศูนย์บริการจะประเมินความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุไว้ที่ 1,500 บาท เงินส่วนที่เหลือเราจะไม่ได้คืนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์จะประเมินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

กรณีที่ 2 เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเองเป็นจำนวน 3,000 บาท ให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ อู่หรือศูนย์บริการจะประเมินความเสียหายไว้ที่ 10,000 บาทคุณก็จ่ายแค่ 3,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 7,000 บาท บริษัทประกันภัยรถยต์จะเป็นคนจ่ายทั้งหมด

 

ข้อดีของค่าเสียหายส่วนแรก

1.มีประโยนช์ในการลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ึ่งเป็นข้อที่ดีมากเลยที่เดียว

2.สร้างความระมัดระวังให้กับตัวเองในการขับขี่รถยนต์

ข้อเสียของค่าเสียหายส่วนแรก

1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องเป็นคสจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตามที่เรากำหนดกับบริษัทที่เราทำประกันแต่เมื่อเกิดอุบัิเหตุขึ้นมาและการประเมินความเสียหายจากบริษัทประกันภัยรถยนตืไม่ถึงจำวนวที่เรากำหนดไว้ เงินส่วนที่เหลือเราก็จะไม่ได้คืนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์

ดังนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะจ่าย ค่าเสียหายส่วนแรก แบบดีดักคุณก็ต้องมีความระมัดระวังในการขับขี่ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ แต่เมื่อได้กรมธรรม์ควรตรวจสอบความละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ