ค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์

ค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จ่ายคือค่าอะไร

ค่าสินไหมน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างในการเกิดเหตุต่างๆขึ้นแล้วผู้กระทำผิดจะจ่ายให้ต่อผู้เสียเพื่อเป็นการขอโทษแต่ในกรณีของ ประกันภัยรถยนต์ ที่ทางบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมนั้นไม่ใช่เพราะว่าทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ กระทำความผิดต่อรถแต่เป็นในแง่อีกความหมายหนึ่งที่ซึ่งแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจลูกค้าที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ ในบทความนี้จะอธิบายในเรื่องของค่าสินไหมให้เข้าใจกันอย่าง่ายๆ ถ้าไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัท ประกันภัยรถยนต์ หรือเคยทำประกันมาก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจ

สินไหมที่ทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ จ่ายให้เรียกว่า “สินไหมกรุณา”  ซึ่งสินไหมประเภทนี้เป็นการให้เงินทดแทนที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันนั้นมีความเห็นใจและอยากจะช่วยเหลือลูกค้าในการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆซึ่งค่าสินไหมกรุณาส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในการคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้ใช่ว่าในการเกิดเหตุที่ไม่เข้ากับการคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ซื้อเอาไว้จะได้รับค่าสินไหมกรุณาเสมอไป

ใบเคลม หมดอายุ

โดยจะต้องมีสาเหตุที่จะได้รับโดยกรณีส่วนใหญ่ที่ทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายค่าสินไหมให้นั้นจะต้องเป็นแบบก้ำกึ่งในการตีความตัดสิน หรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งตรงนี้จะได้ค่าสินไหมมาในเบื้องต้นอยู่แล้ว   แต่ทุกอย่างก็ย่อมมีข้อยกเว้นบางบริษัทในส่วนของค่าสินไหมนั้นหากไม่มีการร้องขอก็จะไม่ได้อีกเช่นกันฉะนั้นถ้าหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไม่ได้อยู่ในกรณีของการคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ ที่ซื้อไว้ก็ต้องอย่าลืมดำเนินการร้องขอสินไหมกรุณา โดยในการร้องขอก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก ส่วนมากคนจะนิยมร้องขอสินไหมกรุณาผ่านทางตัวกลางหรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า ตัวแทน และอื่นๆ ส่วนค่าสินไหมกรุณาที่จะได้รับนั้นก็จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทโดยจะดูจากค่าใช้จ่ายสูงสุด

และจ่ายไม่เกิน50เปอร์เซ็นของความเสียหาย ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและใหญ่โดยเงินที่จะได้รับเป็นค่าสินไหมกรุณานั้นเป็นเงินจำนวนมากก็ต้องรอการอนุมัติจากนรีอินชัวเรอร์อีกครั้ง ซึ่งตรงส่วนนี้ต้องไปศึกษาข้อมูลกันให้ละเอียดอีกที

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสินไหมกรุณานั้นเป็นเงินส่วนที่เราสมควรจะได้รับหากว่าไม่ร้องขอก็เหมือนเสียสิทธิ์ไปเปล่าๆทางที่ดีเมื่อได้รับสิทธิ์อะไรแล้วอย่าปล่อยให้ลอยไปอย่าเสียผลประโยชน์เลย จำนวนที่ได้มาจากสินไหมกรุณาจากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ แม้จะไม่ใช่เงินเต็มจำนวนของความเสียหายทั้งหมดแต่มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเงินในกระเป๋าเราได้มากเหมือนกัน