ขับรถชนหมา  

อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนนั้นยังสามารถเรียกเคลมได้  แต่การชนกับหมาแล้วเราจะไปเรียกร้องกับใคร แต่สาเหตุการขับรถชนหมาก็มีหลายกรณีเราจะบอกกรณีหลักที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

     1.ขับรถชนหมาบนท้องถนน

ว่าด้วยกฎหมายอาญา 377 ผู้ใดไม่ควบคุมสัตว์หรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเจ้าของหมาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับเจ้าของรถอีกทั้งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับว่ากรณีนี้หมาเป็นฝ่ายผิด

ตัวอย่างเช่น ขับรถบนท้องถนนตามปกติมีหมาเข้ามาตัดหน้ารถไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ หมาก็เป็นฝ่ายผิด เพราะที่บนท้องถนนเป็นทางสาธารณะไม่ใช้ทางสำหรับสัตว์

    2.ขับรถชนหมาในที่ส่วนบุคคล

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ให้ความหมายว่า ถ้าหมาอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณมีคนขับรถชนมันตายในบ้านหรือในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณเท่ากับว่าผู้ที่ขับเป็นฝ่ายผิด เพราะถือว่าเป็นเจ้าของหมาได้ป้องกันระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยง ผู้ที่ขับรถก็เข้าค่ายประมาณในการขับขี่และต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของหมา

ตัวอย่าง ขับรถไปบ้านเพื่อนและขับรถชนหมาในบริเวณบ้านเพื่อนเท่ากับว่าผู้ที่ขับขี่เป็นฝ่ายผิดเพราะบริเวณที่ชนเป็นที่ส่วนบุคคลอีกทั้งเจ้าของยังป้องกันให้หมาออกไปข้างนอกนั้นเอง

   3.เจตนาขับรถชนหมา

ถ้าผู้ขับขี่ส่อถึง เจตนา ตั้งใจขับรถชนสัตว์เลี้ยงหรือหมาของคุณนั้น เจ้าของรถจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ที่ระบุโทษจำคุกไว้ 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากทำให้เจ้าของเสียทรัพย์เพิ่มด้วยมีค่าปรับ 1,000 บาท

 

   

4.ขับรถชนหมา เคลมได้ไหม

ขับรถชนหมาสามารถเคลมได้แต่จะได้เฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้นตามความคุ้มครองชนแบบไม่มีคู่กรณีชนหรือเฉี่ยวชนกับสิ่งไม่มีชีวิตประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  

        ดังนั้นการขับรถชนหมาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังในการขับหรือแม้กระทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือเจ้าของหมาเองที่คุณจะต้องไม่ปล่อยให้หมาของคุณออกมาเดินปละละบนท้องถนน

ประกันภัยรถชั้น1

เบี้ยยอดฮิตถูกสุด

ซ่อมอู่ อายุรถไม่เกิน 12 ปี

เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

ประกันภัยรถชั้น1

สำหรับกรุงเทพและต่างจังหวัด

ซ่อมห้าง 10 ปี ซ่อมอู่ 15 ปี

เริ่มต้น 14,800 บาท

ประกันภัยชั้น1

ซ่อมอู่อายุรถ 2-10 ปี

เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท

ประกันภัยรถชั้น 1

ซ่อมอู่อายุรถ 2-15 ปี

เริ่มต้นเพียง 14,500 บาท