เมืองไทยประกันภัย | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เมืองไทยประกันภัย | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เกิดจากควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังการทำธุรกิจประกันวินาศภัย...