เมืองไทยประกันภัย | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เกิดจากควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังการทำธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเพิ่มความแข่งแกร่งและศักยภาพในการทำธุรกิจ ประกันวินาศภัย และเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการ

Read more