เจ้าพระยาประกันภัย | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าพระยาประกันภัย | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าพระยาประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 และได้ลงทุนจดทะเบียนมากกว่า 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ที่ตั้งสำนักงาน 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตครองเตย กรุงเทพมหานคร 10110...