อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย เมื่อสงครามโลกสงบลง  ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างชาติจำนวนมากได้ปิดกิจการแล้วกลับสู่ประเทศของตน ทิ้งความคุ้มครองไว้ให้คนไทย คณะผู้ก่อตั้ง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งมีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจคอยช่วยเหลือและมีคุณประโยชน์ให้เหมาะสมกับสังคมไทย  ...