บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในปีพุทธศักราช 2530และพุทธศักราช 2535 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เนื่องจากสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดประกันภัยรถยนต์ และครองส่วนแบ่งทางการตลาดประกันวินาศภัยได้ อันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกตามลำดับ และยังสามารถครองตำแหน่งอันดับ 1 มาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Read more