บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2490 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เบื้องต้นให้บริการเฉพาะการประกันอัคคีภัย ประกันทางทะเลและการขนส่ง ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันรถยนต์และการรับประกันเบ็ดเตล็ด...