5 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ทุกวันนี้เราจะเจอกรณีที่คนขับรถบนถนนแล้วจอดรถกลางถนนลงมามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมาก พอๆกับอุบัติเหตุที่เกิดก็จะมีความถี่เพิ่มขึ้นมาก คงเป็นเพราะปริมาณของยานพาหนะบนท้องถนนมีมากขึ้น แต่ประเด็นที่สำคัญก็ยังหนีไม่พ้นพฤติกรรมของคนขับอยู่ดี เรามาดูก่อนเลยดีกว่าว่า พฤติกรรม แบบไหนกันนะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะได้ระมัดระวังกันให้ดี

Read more