5 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

5 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

5 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ   ทุกวันนี้เราจะเจอกรณีที่คนขับรถบนถนนแล้วจอดรถกลางถนนลงมามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมาก พอๆกับอุบัติเหตุที่เกิดก็จะมีความถี่เพิ่มขึ้นมาก คงเป็นเพราะปริมาณของยานพาหนะบนท้องถนนมีมากขึ้น...