ทิพยประกันภัย | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย บริษัท ทิพยะประกันภัย ได้เดินหน้าสร้างแบรนด์ เพื่อส้รางการจดจำได้ให้ง่ายมากขึ้น จึงได้สร้างงแบรนด์และได้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ “หนุมานทิพย์” เป็นตัวที่สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และสื่อถึงมิตรภาพที่ดี โดยมีคาเร็กเตอร์ของ หนุมานตัวนี้ คือ เทพที่ไม่มีวันตาย...