การดัดแปลงสภาพรถ แบบไหนบ้างที่ผิดกฎหมาย

        กฎหมายของจราจรที่ถูกตราขึ้นมานั้น หลักใหญ่ของใจความเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน มิได้เป็นการควบคุมโดยไร้ซึ่งเหตุผลแต่อย่างใด โดยการที่เรา ดัดแปลงสภาพรถ เพื่อความสวยงามนั้นถือว่าเป็นรสนิยมความอบส่วนบุคคล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของรถจะสามารถดัดแปลงรถของตนให้เป็นอย่างใดก็ได้

Read more