ฐิติกรณ์ ตรีศิริกุล นักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งที่ล่าปริณญาตามล่าไอ้หน้าหนอน

เอาละครับกระผม นาย ฐิติกรณ์ ตรีศิริกุล ผู้ชายธรรมด๊าธรรมดาที่มีไข่สองฟองกับนมหนึ่งเต้า แฮร่!!จะมาเล่ามาเรียงเรื่องราวบทประพันธ์ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองกันให้ฟัง

Read more