การดัดแปลงสภาพรถ แบบไหนบ้างที่ผิดกฎหมาย

การดัดแปลงสภาพรถ แบบไหนบ้างที่ผิดกฎหมาย

การดัดแปลงสภาพรถ แบบไหนบ้างที่ผิดกฎหมาย   กฎหมายของจราจรที่ถูกตราขึ้นมานั้น หลักใหญ่ของใจความเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน มิได้เป็นการควบคุมโดยไร้ซึ่งเหตุผลแต่อย่างใด โดยการที่เรา ดัดแปลงสภาพรถ เพื่อความสวยงามนั้นถือว่าเป็นรสนิยมความอบส่วนบุคคล...