กลิ่นภายในรถเป็นสัญญาณเตือนจากรถยนต์ของคุณ

ระหว่างที่รถดับเครื่องยนต์และจอดอยู่เฉยๆ ถ้าเกิดผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้ กลิ่นผิดปกติภายในรถ หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น กลิ่นอาหารที่ใส่ถุงแล้วถุงแตกหรือกลิ่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตกอยู่ในรถ ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นให้หมดไปได้ด้วยการทำความสะอาดภายในรถยนต์หรือใช้สเปรย์ปรับอากาศก็ได้เหมือนกัน

Read more