กลิ่นภายในรถเป็นสัญญาณเตือนจากรถยนต์ของคุณ

กลิ่นภายในรถเป็นสัญญาณเตือนจากรถยนต์ของคุณ

การมีกลิ่นภายในรถบอกความผิดปกติได้   ระหว่างที่รถดับเครื่องยนต์และจอดอยู่เฉยๆ ถ้าเกิดผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้ กลิ่นผิดปกติภายในรถ หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น กลิ่นอาหารที่ใส่ถุงแล้วถุงแตกหรือกลิ่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตกอยู่ในรถ...