อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย

เมื่อสงครามโลกสงบลง  ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างชาติจำนวนมากได้ปิดกิจการแล้วกลับสู่ประเทศของตน ทิ้งความคุ้มครองไว้ให้คนไทย คณะผู้ก่อตั้ง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งมีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจคอยช่วยเหลือและมีคุณประโยชน์ให้เหมาะสมกับสังคมไทย

 

ตราสัญลักษณ์ อาคเนย์ประกัน

ตราสัญลักษณ์ของ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย ใช้ตราพระปรางค์วัดอรุณาชวราราม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แปลเป็นภาษาไทยว่า “อรุณ” สะท้อนถึงความสว่างไสวความสวยงามแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ปัจจุบันนี้ อาคเนย์ประกันภัย ก็ยังใช้ตราสัญลักษณ์นี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัทประกันภัยรถยนต์ ได้เริ่มก่อตั้งโดยได้รับอุนญาตจากทางราชการดำเนินกิจการเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 เงินทุนในการจดทะเบียน 1 ล้านบาท ได้ใช้ชื่อว่า อาคเนย์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ The South East Insurance Company Limited มีคณะผู้ก่อตั้งบริษัททั้งหมด 7 ท่าน


ประกันอาคเนย์ดีไหม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 500 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,874 ล้านบาท และยังมีสาขาครอบคลุม 75 สาขาทั่วประเทศเรื่องของการบริการมีความรวดเร็วทันใจใส่ใจทุกรายละเอียด จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของอาคเนย์ทุกท่าน จะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและมั่นคงตลอดไป