หากพูดถึงเรื่องของการ ต่อภาษีรถยนต์ เชื่อว่าหลายคนจะต้องให้ความสำคัญกับการต่อภาษีรถยนต์ บางคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง หากต่อภาษีช้านั้นมีโทษอย่างไรบ้าง

ขอบคุณภาพจากrabbit.com

 

ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้

1.สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของเราไว้ เช่น เลขเครื่อง เลขถัง ชื่อเจ้าของรถและชื่อผู้ที่ครอบครองรถ เอกสารฉบับนี้หลายคนมักจะติดไว้กับรถยนต์ของตนเองเสมอ เพื่อความสะดวกต่อตนเองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตตำรวจขอดูเอกสารนั้นเอง

2.พ.ร.บ (ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย3เดือน)

3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป สามารถตรวจสภาพรถพร้อมขอเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสถานตรวจภาพรถเอกชน(ตรอ.)

ยกเว้น หากรถยนต์ขาดการต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี และต้องการยืนเรื่อง ต่อภาษีรถยนต์ จะต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังพร้อมค่าภาษีรถยนต์ด้วย

สำหรับคนที่ชืนชอบในการดัดแปลงหรือชอบในการแต่งรถ หากดัดแปลงสภาพมากเกินไป ทำให้สภาพรถที่แจ้งไว้ในสมุดจดทะเบียนรถนั้นไม่ตรงกัน ในกรณีนี้ต้องนำรถไปตรวจที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น

ต่อภาษีรถยนต์ช้า มีโทษอย่างไรบ้าง

1.การต่อภาษีรถยนต์ สามารถทำล่วงหน้าได้ 3 เดือน หากล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับ ในกรณีที่ล่าช้า อัตราการเสียค่าปรับจะอยู่ที่ร้อยละ 1% ของภาษีต่อเดือน เช่น ต่อภาษีรถยนต์ 800 บาท รถยนต์ขาดภาษี 1 เดือน ค่าปรับอยู่ที่ 8 บาท

2.หากขาดการต่อภาษีรถยนต์ระยะเวลาเกิน 3 ปี ทะเบียนเบียนรถยนต์ของคุณจะถูกระงับ คุณจะได้รับจดหมายจากสำนักงานขนส่งให้นำป้ายทะเบียนมาคืนใบคู่มือและการบันทึกการระงับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมกับเสียค่าปรับและค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างอยู่ทั้งหมด

หากมีการใช้รถยนต์ที่ขาดภาษีรถยนต์นั้นจะถือว่าผิดหรือไม่

การที่คุณใช้รถยนต์ที่ขาดการ ต่อภาษีรถยนต์ นั้นมีความผิดแน่นอน เพราะการใช้รถที่ขาดทั้ง พ.ร.บ และภาษีรถยนต์นั้น จะมีโทษปรับทางจราจร 20,000 บาท และนอกจากนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี

ใช้รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ(ขาดการต่ออายุ) มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

ใช้รถยนต์ไม่จดทะเบียน (ขาดการต่อภ่าษี) มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

ใช้รถยนต์ที่ไม่แสดงเครื่องหมายการชำระภาษี มีโทษ ไม่เกิน 2,000 บาท


ต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

กรมการขนส่งทางบก หากใครที่ไม่มีเวลามากนักหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไป ต่อภาษีรถยนต์ ที่กรมขนส่งทางบก ก็สามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพ

ที่ทำการไปรษณีทุกแห่งทั่วประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพ

ห้าง Big C ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมด 14 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว,สาขารามอินทรา,สาขาแจ้งวัฒนะ,สาขาสำโรง,สาขารัชดาภิเษก,สาขาสุขาภิบาล3,สาขาบางนา,สาขาบางบอน,สาขาศรีนคริทร์,สาขาบางประกอก,สาขาเพชรเกษม,สาขาอ่อนนุช,สาขาสุวินทวงศ์ และ สาขาหาดใหญ่

ห้างสรรพสินค้า Central รามอินทรา เปิดให้บริการ 10.00-17.00 น.

Paradise Park ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการ10.00-17.00 น.

ห้างสรรพสินค้า Central World เปิดให้บริการ 11.00-18.00 น.